Navodila – priporočila

Obvestilo o načinu obveščanja uporabnikov o zadevah v zvezi s pitno vodo

Priporočilo za ravnanje ob dvigu usedlin v cevovodih

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

S ciljem varovanja količin razpoložljive pitne vode svetujemo uporabnikom vode iz Ptujskega vodooskrbnega sistema, da pitne vode ne uporabljajo:

  • za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov in igrišč
  • za pranje avtomobilov
  • za polnjenje bazenov
  • za polivanje cestišč in poti
  • za polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda

Uporabnike hkrati naprošamo, da na številko (02) 787 51 11 javijo vsak opažen nekontroliran iztok vode.

  • Navodilo za prekuhavanje vode