Lastniška struktura

Družba je v 100% javni lasti.

Lastniški deleži posameznih občin znašajo:

 • Mestna občina Ptuj: 59,19%
 • Občina Cirkulane: 3,50%
 • Občina Destrnik: 0,37%
 • Občina Dornava: 0,67%
 • Občina Gorišnica: 9,82%
 • Občina Hajdina: 2,06%
 • Občina Juršinci: 0,43%
 • Občina Kidričevo: 7,32%
 • Občina Majšperk: 2,87%
 • Občina Markovci: 7,52%
 • Občina Podlehnik: 0,38%
 • Občina Starše: 0,02%
 • Občina Sv. Andraž: 0,18%
 • Občina Trnovska vas: 0,18%
 • Občina Videm: 1,67%
 • Občina Zavrč: 3,36%
 • Občina Žetale: 0,46%