Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor mag. Janko Širec

Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Matična številka: 5321387000
Davčna številka: SI 65735676
Telefonska številka: 02 787 51 11
Številka faksa: 02 771 36 01
E-pošta: tajnistvo@komunala-ptuj.si

TRR NKBM: SI56 0420 2000 0289 870
TRR NLB: SI56 0215 0001  0743 422

Družba Komunalno podjetje Ptuj d.d. je bila vpisana v sodni register dne 7. 3. 1990 Osnovni kapital družbe znaša 2.006.417,96 EUR.

Organi družbe so:

  • uprava
  • nadzorni svet
  • skupščina