Upravljanje s pristanišči

Splošne informacije glede izvajanja storitev

Komunalnemu podjetju Ptuj d.d. je bila v letu 2016 s strani Mestne občine Ptuj in Občine Markovci podeljena koncesija za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru za obdobje 15. let.

Dejavnost javne službe se izvaja na reki Dravi in Ptujskem jezeru na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci in sicer na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera.