Gradnje

Usmeritev Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je izgradnja inženirskih objektov ter objektov nizkih gradenj. Odlikujeta nas znanje in visoka tehnološka usposobljenost, ki jo pri delu nadgrajujemo z učinkovito organizacijo, lastno mehanizacijo in kakovostnimi surovinskimi viri. Zaupanje naših investitorjev ohranjamo s kakovostno izvedenimi projekti in izvajanjem širokega spektra gradbenih del:

  • gradnja vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav ter podtlačnih postaj
  • gradnja drenažnih in namakalnih sistemov
  • izgradnja črpališč ter vodnjakov za oskrbo vode s pripadajočimi inštalacijami
  • gradnja cest, pločnikov in parkiranih prostorov
  • gradnja javne razsvetljave
  • gradnja športnih objektov
  • izvajanje zaključnih del v gradbeništvu, zunanje uredite ter urejanje okolice
  • izvajanje zimske služb

Sektor gradenj zaposluje strokovno usposobljen kader med katerim so inženirji gradbeništva, inženirji elektronike ter ostali strokovni kader. V Komunalnem podjetju Ptuj d.d. razpolagamo tudi z lastno mehanično delavnico in strojno delavnico z kvalificiranimi varilci. Večje projekte pridobivamo preko portala javnih naročil vsa manjša dela pa na osnovi zbiranja ponudb s strani investitorjev ali direktnega naročila naročnikov. Naša osnovna naloga je zadovoljevanje potreb trga pri kakovostni izgradnji inženirskih objektov ter objektov nizkih gradenj. Storitve izvajamo na osnovi inovativnega, fleksibilnega in tržnega pristopa. Naše poslovanje je usmerjeno v prihodnost, v dolgoročen in stabilen razvoj, v zadovoljstvo vseh zaposlenih in lastnikov.