Izjava o dostopnosti spletišča

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.komunala-ptuj.si, za katerega skrbi Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Prizadevamo si, da je spletna stran  prijazna do uporabnikov, zaradi česar jo oblikujemo in prilagajamo različnim skupinam uporabnikov tako, da je dostopna za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti: uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim), uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim) ter uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da  je dostopnost spletne strani www.komunala-ptuj.si usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA).

Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. standardu AA.

Nabor storitev za dostopnost

Spletna stran  omogoča:

 • izbiro barvnega  kontrasta,
 • povečanje pisave za več stopenj,
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
 • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico.

Navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici.

Nedostopna vsebina:

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • prikazi podatkov v obliki grafikonov,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • obrazci niso pripravljeni za elektronski vnos podatkov,
 • obvestila, ki so bila objavljena v preteklih letih, niso bila pregledana in ocenjena za morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava o dostopnosti  je bila pripravljena 15. novembra 2021 na podlagi samoocene.

Ta izjava je bila nazadnje pregledana maja  2022.

Prenovljena spletna je bila objavljena meseca maja 2022.

Povratne in kontaktne informacije:

V primeru težav ali v primeru dodatnih informacij s področja dostopnosti spletne strani, nas kontaktirajte:

 • na telefonsko številko 02 787 51 31  ali
 • na elektronski naslov tajnistvo@komunala-ptuj.si ali
 • pisno po pošti na naslov Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

Odgovorili vam bomo v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bomo podali odgovor in o razlogih za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

01 478 83 84
gp.ijs@gov.si

Informacije