Vodja dejavnosti

Vodja področja storitev in vodja dejavnosti gradenj

Splošne informacije glede izvajanja storitev