Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.komunala-ptuj.si

Komunalno podjetje Ptuj d.d, se zavezuje da omogoča dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je dostopnost spletne strani www.komunala-ptuj.si delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Vsebino spletne  strani skušamo oblikovati tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse uporabnike.

Dostopna vsebina:

 • Vsebine niso časovno omejene
 • K slikam je dodano besedilo oz. opis
 • Velikost besedila se lahko spreminja v brskalniku s ctrl+ in ctrl- brez izgube informacij
 • Za iskanje vsebine na spletišču je na voljo iskalnik
 • Vsebine so organizirane v menije
 • Aktualne objave in vsebine so objavljene na vstopni strani spletne strani komunala-ptuj.si
 • Omogočen je direkten preskok do glavne vsebine
 • Vsaka vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov
 • Besedilo je berljivo in razumljivo
 • Uporaba navigacije se ne spreminja
 • Spletišče je optimizirano za uporabo na namiznih računalnikih. Možen je prikaz spletne strani na pametnih telefonih in tablicah, toda ni optimalen
 • Spletna stran je dostopna na različnih brskalnikih (npr. Google Chrome, Microsoft Edge in Explorer, Firefox Mozila,...)

Nedostopna vsebina:

Nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente spletne strani www.komunala-ptuj.si za boljšo dostopnost uporabnikom. Za popolno skladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, bi bila potrebna popolna prenova spletne strani, kar pa trenutno predstavlja visoko finančno breme.

Spletna stran zato ne izpolnjuje naslednjih kriterijev dostopa:

 • Spletna stran ne ponuja opcije izbire kontrasta
 • Spletna stran ni optimizirana za pametne telefone
 • Obrazci niso pripravljeni za elektronski vnos podatkov
 • Nekatere vsebine so objavljene v PDF obliki, kar ni najbolj optimalna oblika za branje
 • Obvestila, ki so bila objavljena v preteklih letih, niso bila pregledana in ocenjena za morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.

Priprava izjave o dostopnosti:

Ta izjava je bila pripravljena 15. novembra 2021 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 15. novembra  2021.

Povratne in kontaktne informacije:

V primeru težav ali v primeru dodatnih informacij s področja dostopnosti spletne strani, nas kontaktirajte:

 • na telefonsko številko 02 787 51 31 ali
 • na elektronski naslov tajnistvo@komunala-ptuj.si ali
 • pisno po pošti na naslov Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

Odgovorili vam bomo v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bomo podali odgovor in o razlogih za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 83 84
gp.ijs@gov.si