Odvajanje in čiščenje

Izvajanje storitev greznic in MKČN

IZVAJANJE STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (MKČN) V MESTNI OBČINI PTUJ Greznične gošče in presežno blato iz MKČN so izredno obremenjene s različnimi […]
podrobno

Okoljska dajatev

Obrazec za oprostitev plačila okoljske dajatve za kmetijstvo Odvajanje in čiščenje Vodja dejavnosti in tajništvo Strokovne službe Odvajanje in čiščenje odplak Okoljska dajatev Izvajanje storitev greznic in MKČN
podrobno

Strokovne službe

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja Aleksander Merc, dipl. inž. grad. 02 787 51 81 041 935 404 aleksander.merc@komunala-ptuj.si Samo Trofenik 02 787 51 87 041 247 400 samo.trofenik@komunala-ptuj.si Odvajanje in čiščenje Vodja […]
podrobno

Vodja dejavnosti in tajništvo

Vodja mag. Jernej Šömen, univ.dipl.inž.kem.teh. 02 780 54 60 02 780 54 67 031 382 975 jernej.somen@komunala-ptuj.si Tajništvo Nevenka Golob 02 780 54 64 02 780 54 67 nevenka.golob@komunala-ptuj.si Odvajanje […]
podrobno

Odvajanje in čiščenje odplak

  Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajamo v štirinajstih občinah in sicer Mestni občini Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Videm, Trnovska vas, Majšperk, Dornava, Juršinci, Zavrč, Sv. Andraž v Sl. Goricah, […]
podrobno