Informacije

Izjava o dostopnosti spletišča

Izjava o dostopnosti Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.komunala-ptuj.si, za katerega skrbi Komunalno podjetje Ptuj d.d. Prizadevamo si, da je spletna stran  prijazna do uporabnikov, zaradi česar jo […]
podrobno

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d. 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa: Komunalno podjetje Ptuj d.d. Naslov: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj Telefon: (02) 787 51 11 […]
podrobno

EU projekti

PROJEKT SODELOVANJA 19.3.: NAŠA DRAVA Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev,  ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja […]
podrobno

Projekti

DEUP – DEMONSTRACIJA CELOSTNEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA  omunalno podjetje Ptuj d.d. je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije “Pilotni/demonstracijski projekti – […]
podrobno

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem […]
podrobno

Javna naročila

Vsa aktualna javna naročila, so objavljena na portalu javnih naročil Arhiv IZGRADNJA KANALIZACIJE – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NAČRTI 2.1-2.35_1509_PZI_KOM_GRADBENE 3.1-3.35_1509_PZI_KOM_KOMUNALNE 4.2-4.7_1509_PZI_KOM_DETALJI 1509_DGD_KAN_PREG_SIT_AGLOMERACIJE_PROJEKT_KICAR_SP. VELOVLEK-2 1509_PZI_KAN_DETAJLI 1509_PZI_KAN_GRAD_SIT 1509_PZI_KAN_KOL_SIT 1509_PZI_KAN_KOM_SIT 1509_PZI_KAN_VZD_PROF 1509_PZI_KOM_GRAFIKA_dopolnitev 1509_PZI_KOM_HIDR_POR […]
podrobno

Nadomestilo na VVO1

Obvestilo VVO1 za 2022  Zahtevek VVO1 s prilogami za 2022   Seznam aktivnih snovi na VVO I Informacije Obrazci Skupščine
podrobno

Skupščine

29. redna seja skupščine Sklic skupščine Letno poročilo 2021 Konsolidirano letno poročilo 2021 Poročilo nadzornega sveta Poročilo o odnosih do povezanih družb Povzetek sklepov 29. skupščine 28. redna seja skupščine […]
podrobno

Obrazci

Obrazec za spremembo podatkov na računu za stroške oskrbe s pitno vodo Obrazec za oprostitev plačila okoljske dajatve – kmetijstvo Vloga za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata […]
podrobno