Soglasja in priključki

vodooskrba

Lokacija: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

Jelena Vučković dipi.inž.teks.

 02 787 51 56
 jelena.vuckovic@komunala-ptuj.si

Obsega izdajo projektnih pogojev oziroma soglasij za priključke, projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam, izdajo smernic in mnenj, ter izdajo mnenj za pridobitev vodnega dovoljenja (izvedba vrtin in eksplotacija vode iz vrtin za ogrevanje objektov s toplotno črpalko), podlog z vrisom komunalnih vodov. Urejanje dokumentacije za izvedbo vodovodnega priključka ( Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, Pogodbe za priključitev,soglasja, ...).

Postopek pridobitve soglasja in priključitve na vodovodno omrežje