Vodooskrba – Laboratorij

Vodnjak Skorba

Vodnjak Skorba

Vodja:
Rado Vek, mag. inž. grad.
02 787 51 11
02 787 51 55
 02 787 36 01
rado.vek@komunala-ptuj.si

Tajništvo:
Breda Vidovič
02 787 51 11
02 787 51 15
tajnistvo@komunala-ptuj.si
breda.vidovic@komunala-ptuj.si


LABORATORIJ

Vodja:
dr. Branko Lah, univ. dipl. inž. kem. inž.
02 780 54 66
02 780 54 67
cistilna.lab@komunala-ptuj.si
branko.lah@komunala-ptuj.si