Izjava o zasebnosti

  1. Splošno

Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: podjetje), katero je lastnik domene www.komunala-ptuj.si ter vseh njenih pod-domen ter podstrani se zaveda pomembnosti varovanja vseh osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsemi  informacijami ravnamo skrbno.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji se sistemsko ureja z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; ZVOP-1 – UPB-1), kateri določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

V primerih posebnih zahtev storitev, kjer bi bila potrebna pridobitev vaših osebnih podatkov,bomo le-te  obravnavali skladno z GDPR ureditvijo in ZVOP-1.

  1. Varstvo osebnih podatkov

Komunalno podjetje Ptuj d.d v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR spoštuje vso pravico do zasebnosti, tako da:

  • osebni podatki so informacije, ki ste jih podjetju posredovali prostovoljno in mu s tem dovoljujete njihovo obdelavo in hrambo, določeno z zakonom;
  • osebnih podatkov, ki mu jih boste posredovali, podjetje ne bo nikoli uporabilo brez vašega privoljenja in jih kakor koli posredovalo ali dalo v uporabo tretjim osebam ter jih kakor koli drugače uporabilo v nasprotju z zakonom,
  • od vas ne zahteva in tako ne upravlja z občutljivimi osebnimi podatki, ki so definirani v Zakonu o varstvu osebnih podatkov,
  • posredovane podatke bo podjetje uporabljalo zakonito in samo za namene povezane z njegovim poslovanjem,
  • osebni podatki, uporabljeni za namene spletne strani podjetja, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen zbiranja.
  1. Sledenje uporabnikom portala

Ko brskate po spletnih straneh Komunalnega podjetja Ptuj d.d., brskate anonimno. Medtem ko brskate, podjetje vaših osebnih podatkov ne zbira, se pa sledi temu, kako spletne strani uporabljate. Eden izmed načinov sledenja, ki se uporablja, so t.i. piškotki (cookies). Piškotki so identifikatorji, ki se zapišejo na trdi disk vašega računalnika tako, da vas ob naslednjem obisku prepoznamo, ne da bi se vam bilo treba prijaviti. Piškotki ne morejo pridobiti nobenih podatkov iz vašega diska, prenašati računalniških virusov ali katerih koli drugih osebnih podatkov.

  1. Splošno

Podjetje se zavezuje, da nikakršnih elektronskih naslovov ali katerih koli drugih zbranih podatkov, ne bo posredovalo tretji osebi.

Podjetje za prijavo na novice uporablja sistem prijave, kar pomeni da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila portala. Tudi pošiljanje sporočil in raznih podatkov preko spletne strani podjetja, se uporablja izključno z vašo privolitvijo in zgolj za potrebe podjetja.

  1. Izjava in kontakt

Zakon o varstvu osebnih podatkov veli, da lahko podjetje oz. skrbnik spletnega mesta  Izjavo o zasebnosti posodobi. Morebitne spremembe Izjave je potrebno objaviti na spletnem mestu podjetja in velja od javne objave naprej.

Za vse pripombe in predloge smo vam na voljo na elektronskem naslovu: admin KPP