Priporočilo za varčno rabo vode

S ciljem varovanja količin razpoložljive pitne vode svetujemo uporabnikom vode iz Ptujskega vodooskrbnega sistema, da pitne vode ne uporabljajo:

za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov in igrišč,
za pranje avtomobilov,
za polnjenje bazenov,
za polivanje cestišč in poti,
za polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.
Uporabnike hkrati naprošamo, da na številko (02) 787 51 11 javijo vsak opažen nekontroliran iztok vode.

Ptuj, 11.06.2019