Preklic ukrepa prepovedi rabe vode iz JVO za zalivanje, polnjenje bazenov, itd

Uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ptujskega vodovodnega sistema obveščamo, da prepoved rabe vode za zalivanje in polnjenje bazenov ni več v veljavi.

Še naprej je prepovedano polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.

Uporabnikom  priporočamo varčno rabo vode. Uporabnike hkrati naprošamo, da na številko (02) 787 51 11 javijo vsak opažen nekontroliran iztok vode.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

02.07.2021   07:55