Strokovne službe

odplake

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja
Lokacija: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Aleksander Merc, dipl. inž. grad.
 02 787 51 81
 041 935 404
 aleksander.merc@komunala-ptuj.si