Splošne informacije

Spoštovani ,

obveščamo vas, da bo Komunalno podjetje Ptuj d.d. s 1.1.2017 novi koncesionar za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s  komunalnimi odpadki, na področju vaše občine.

Za vas, kot uporabnika storitve oddaje odpadkov, se sistem ne bo spremenil. Obstoječe posode ostajajo  in jih bomo prevzemali na enakih lokacijah  kot do sedaj. Enak ostaja tudi sistem zbiranja in  ločevanja odpadkov. Nekoliko se bodo spremenili le termini odvozov  odpadkov. O teh vas bomo obveščali preko spletne strani, kjer  bo objavljen letni terminski plan odvozov, objave bodo tudi na zadnji strani položnice, občinskih glasilih in spletnih straneh občine, ter našega podjetja.

V skladu z občinskim Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v vaši občini in koncesijsko pogodbo, moramo letno posodabljati  evidence in o tem obveščati občino.

Za ta namen pa od vas,  kot uporabnika storitve,  potrebujemo določene podatke, zato vas prosimo, da nam le te posredujete v čim krajšem času na priloženih obrazcih. Izpolnjeni in podpisani obrazec, nam lahko posredujete tudi preko elektronske pošte, na  enega izmed spodaj navedenih naslovov .

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS št. 39/2010) določa obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov, katere je skladno z navedeno Uredbo prepovedano mešati z ostalimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami na ekoloških otokih.

V kolikor nimate možnosti lastnega kompostiranja, lahko naročite zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v dveh velikostih: 120 l ali 240 l.

V kolikor kompostirate sami in ne potrebujete posode za kompostiranje, vam le te ne bomo dostavili pod pogojem, da nam boste dostavili podpisano izjavo. V kolikor nam  izjave ne boste posredovali, vam bomo  posodo za biološke odpadke primorani dostaviti.

Če želite svoje obveznosti poravnati s trajnim nalogom, prosimo izpolnite priloženi obrazec in nam ga prav tako posredujte.

Obveščamo vas, da so vam vse nadaljnje informacije na voljo pri naših kontaktnih osebah:

Splošne informacije glede izvajanja storitev: Bele Dejan , tel: 02 787 51 82, email: dejan.bele@komunala-ptuj.si

Informacije glede obračuna odpadkov, ter računov: Ciglar Urška, tel: 02 787 51 41, email: urska.ciglar@komunala-ptuj.si

 

S spoštovanjem,

Komunalno podjetje Ptuj d.d.