Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnih centrov z dne 19.7.2021