Nadomestilo na VVO1

Obveščamo vas, da lahko kmetovalci, ki kmetujete na najožjem vodovarstvenem območju v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/2007, 32/2011, 24/2013, 79/2015) vložite na podlagi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/2011, 64/2012, 44/2013, 55/2015, 97/2015, 77/2016, 79/2016) zahtevek za leto 2017 od 31. januarja do 31. marca 2017. Zahtevek lahko vložite na sedežu Komunalnega podjetja Ptuj d.d. ali po pošti. Zraven zahtevka je potrebno izpolniti tudi vse priložene priloge.

Za vse dodatne informacije se upravičenci do nadomestil lahko obrnejo na kontaktno številko: 02 787 51 42.

ZAHTEVEK S PRILOGAMI