Vzdrževanje prometnih, zelenih ter ostalih javnih površin

komunalne

Boštjan Brlek
 02 787 51 87
 031 792 819
 02 771 36 01
 zelenice@komunala-ptuj.si

Vzdrževanje prometnih površin obsega vzdrževanje asfaltnih ulic, cest, pločnikov in trgov, vzdrževanje makadamskih cest, vzdrževanje cestno prometne signalizacije, vzdrževanje avtobusnih postajališč in izvajanje zimske službe.

Čiščenje javnih površin obsega strojno in ročno pometanje ulic, cest, pločnikov in trgov ter praznjenje košev za smeti.

Vzdrževanje zelenih površin obsega strojno in ročno košnjo travnih površin, urejanje parkov in vzdrževanje parkovne opreme, urejanje ostalih zelenic in otroških igrišč, urejanje cvetličnih gred ter obrezovanje dreves in grmovnic.
Izvajamo tudi storitve po naročilu: košnja trave, obrezovanje in podiranje dreves, obrezovanje žive meje…