Komunalne storitve – Odpadki

komunalne

Vodja področja storitev in vodja dejavnosti gradenj
Rado Vek, mag. inž. grad.
 02 787 51 11, 787 51 55
 02 787 36 01
 rado.vek@komunala-ptuj.si

 

Ravnanje z odpadki
Splošne informacije in vprašanja:

odpadki@komunala-ptuj.si

Splošne informacije glede izvajanja storitev:

Bele Dejan
 02 787 51 82
 dejan.bele@komunala-ptuj.si

Informacije glede obračuna odpadkov, ter računov:

Ciglar Urška
 02 787 51 41
 urska.ciglar@komunala-ptuj.si