Komunala Ptuj
Komunala Ptuj
Komunala Ptuj
Komunala Ptuj


Ravnanje z odpadki v primeru okužbe s COVID-19!

 

                      KPPlogo

Komunalno podjetje PTUJ - delovni čas

Delovni čas Blagajne
Vsak delovni dan: od 7:30h do 14:00h

Delovni čas za izdajo/sprejem Soglasij
Vsak delovni dan: od 7:30h do 10:00h
ter od 10:45h do 14:00h

Delovni čas za Sprejem vlog
Vsak delovni dan: od 7:30h do 10:00h
ter od 10:45h do 14:00h

hitri kontakti


Dežurne službe

VODOVOD
02 787 51 11
KANALIZACIJA
02 787 51 11

Centrala -  02 787 51 11
tajnistvo@komunala-ptuj.si

Področje trženja

Trženje
Damjan Kmetec, dipl. ekon.
 02 787 51 33
 02 771 36 01
 041 808 301
 elektronska pošta

Matjaž Gumilar, mag. posl. ved.
02 787 31 32
02 771 36 01
031 678 028
elektronska pošta

Področje  FINANC

Vodja področja financ
Tanja H. Sternad, univ. dipl. ekon.
 02 787 51 11
 02 787 51 46
 031 412 130
elektronska pošta
Knjigovodja glavne knjige
Marija Leben
02 787 51 47
elektronska pošta
Koordinator plačilnega prometa in saldakonti
Valerija Merc, ekon.
02 787 51 48
elektronska pošta
Saldakonti - vodarina
Maja Ber Valenko
02 787 51 43
elektronska pošta
Blagajna
Nataša Petrovič
02 787 51 36
elektronska pošta
Fakturiranje
Zlatko Purgaj
02 787 51 50
elektronska pošta

Petrovič Nataša
02 787 51 49
 elektronska pošta

Likvidatura
Olga Janžekovič, ekon.
02 787 51 44
elektronska pošta
Obračun plač
Rejec Anica
 02 787 51 11
 02 787 51 40
elektronska pošta
Planska služba
Valerija Merc, ekon.
 02 787 51 11
02 787 51 48
elektronska pošta
Fakturiranje vodarine
Denis Kukovec
02 787 51 57
 elektronska pošta

Področje STORITEV

Dejavnost gospodarskih javnih služb
Rado Vek, mag. inž. grad. , vodja
 02 787 51 11
 02 787 51 55
 02 787 36 01
elektronska pošta
Laboratorij
dr. Branko Lah, univ. dipl. inž. kem. inž.
Lokacija: Ob Dravi 7, 2250 PTUJ
 02 780 54 66
02 780 54 67
elektronska pošta
Dejavnost proizvodnje in distribucije vode
Rado Vek, mag. inž. grad.
 02 787 51 55
 051 360 312
elektronska pošta
Dejavnost odvajanja in čiščenje odplak
mag. Jernej Šömen, univ. dipl. inž. kem. teh.
Lokacija: Ob Dravi 7, 2250 Ptuj
 02 780 54 60
 02 780 54 67
 031 382 975
elektronska pošta
Dejavnost opravljanja storitev
Rado Vek, mag. inž. grad.
 02 787 51 11
 02 787 51 55
 02 787 36 01
elektronska pošta

Splošno področje

Vodja splošnega področja
Jožica Jerenko, univ. dipl. prav.
 02 787 51 11
 02 787 51 18
 02 771 36 01
elektronska pošta
Lena Simonič, univ. dipl. prav.
 02 787 51 11
 02 787 51 42
 02 787 36 01
elektronska pošta
Referent za kataster
Aljoša Fruk, dipl. inž. grad.
 02 787 51 54
elektronska pošta
Odgovorna oseba za IT
Nejc Kokol, mag.inž. inf. in tehnol. kom.
 02 787 51 11
 02 787 51 31
elektronska pošta
Kadrovska služba
Igor Cebek, spec. dipl. ekon.
 02 787 51 45
 041 867 922
elektronska pošta
elektronska pošta

EU projekti

Evropski kmetijski sklad2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druzini prijazno-polni brezimageedit_2_2419321026prenos Companywall bonitet 1GZ2