DVIG USEDLIN V CEVOVODIH

Zaradi vzdrževalnih del  in posledične izpraznitve cevovodov je prišlo do dviga usedlin in s tem do kalne vode na področju naselja Pacinje, Podvinci, Sp. Velovlek, Mostje, Gabrnik in Juršinci, Dragovič, Gradiščak, Grlinci, Bodkovci, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Senčak pri Ormožu, Zagorci, Kukava, Hlaponci, Rotman, Polenšak, Polenci, Bratislavci, Lasigovci, Prerad in  Tibolci.

Na omenjenem področju naše ekipe izvajajo izpiranje.

Navodilo za ravnanje v primeru dviga usedlin - Priporočilo

Za nevšečnost se opravičujemo.

19.06.2019 08:30